Entries by admin

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ XANH

Công nghệ xanh là một thuật ngữ liên quan đến việc sử dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ môi trường. Có rất nhiều kỹ thuật thuộc thuật ngữ này như sử dụng hoá học xanh, giám sát môi trường… Tất cả những điều này đều đảm bảo môi trường được bảo vệ. […]